Bài 3 trang 69 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 69 sgk Tin học 94

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết cho câu hỏi Điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Powerpoin và Word - Câu 3 trang 69 sgk Tin học 94 được đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

Lời giải:

Điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Powerpoin và Word

  • Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh;
  • Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm trang chiếu, bảng chọn Slide Show và các hiệu ứng động.

Câu 3 trang 69 sgk Tin học 9 - Điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Powerpoin và Word được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan