Bài 4 trang 63 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 63 sgk Tin học 9

Câu 4 trang 63 sgk Tin học 9 - Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet được KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ quá trình học tập.

Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet

Lời giải:

Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì

- Thông tin rất quan trọng.

- Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới.

Câu 4 trang 63 sgk Tin học 9 - Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan