Bài tùy bút này nói về cái gì? Để nói về đối tượng ấy tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là chủ yếu? Bài văn có mấy đoạn?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: (Trang 162 - SGK Ngữ văn 7 tập 1) Bài tùy bút này nói về cái gì? Để nói về đối tượng ấy tác giả đã sử dụng những phương thức biểu đạt nào? Phương thức nào là chủ yếu? Bài văn có mấy đoạn? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì?

Bài làm:

  • Bài tuỳ bút này viết về một thứ quà của núi non: cốm. Để nói về đối tượng ấy, tác giả đã sử dụng các phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình luận. Nhưng phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm.
  • Bố cục của bài văn: gồm có 3 phần
    • Phần 1 (Từ đầu đến " thuyền rồng"): hương thơm của lúa non gợi nhớ đến cốm – đó là sự kết hợp tài tình giữa tinh túy của trời đất và bàn tay khéo léo của con người.
    • Phần 2 (tiếp theo đến “kín đáo và nhũn nhặn”): Tác giả nói về giá trị của cốm - thức dâng của trời đất, một sản phẩm văn hóa truyền thống độc đáo.
    • Phần 3 (còn lại): Bàn về sự thưởng thức cốm. Ý nghĩa sâu xa trong việc hưởng thụ một thứ sản phẩm của thiên nhiên, trời đất, của con người. Lời đề nghị của tác giả với người mua và thưởng thức cốm: hãy nâng việc thưởng thức cốm thành một nghệ thuật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 7 tập 1