Bộ Đề thi 6 môn chuyên vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội Đề thi vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Bộ Đề thi 6 môn chuyên vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội và chuẩn bị cho bài thi vào lớp 10 của bản thân đạt kết quả cao.

1. Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Sư phạm Hà Nội

Đề Toán vào lớp 10 trường chuyên Sư phạm Hà Nội

>>> Xem đáp án Tại đây

2. Đề thi vào 10 môn Văn trường chuyên Sư phạm Hà Nội

Đề Văn trường chuyên Sư phạm Hà Nội

>>> Xem đáp án Tại đây

3. Đề thi vào 10 môn tiếng Anh trường chuyên Sư phạm Hà Nội

Đề tiếng Anh vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội - 3

>>> Xem đáp án Tại đây

4. Đề thi vào 10 chuyên Lý trường chuyên Sư phạm Hà Nội năm

Đề chuyên Lý vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội

>>> Xem đáp án Tại đây

5. Đề chuyên Hoá vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội

Đề chuyên Hoá vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội

>>> Xem đáp án Tại đây

6. Đề thi vào 10 chuyên Sinh trường chuyên Sư phạm Hà Nội

Đề chuyên Sinh vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội

>>> Xem đáp án Tại đây

Bộ Đề thi 6 môn chuyên vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội bao gồm môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa và Sinh do KhoaHoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh ôn thi vào lớp 10 đạt kết quả cao. Thí sinh dự thi vào trường phải làm ba bài gồm Toán, Ngữ văn dành cho tất cả thí sinh và môn chuyên tương ứng với từng lớp chuyên (riêng chuyên Tin thi môn Toán). Các em chỉ được xét tuyển khi tham dự đủ cả ba bài, không vi phạm quy chế và không môn nào bị từ 2 điểm trở xuống. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm hai bài thi chung (hệ số 1) và bài thi chuyên (hệ số 2).

Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan