Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Yêu nước là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác của

 • A. dân tộc.
 • B. đất nước.
 • C. cá nhân.
 • D. lịch sử.

Câu 2: tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc là biểu hiện của

 • A. Lòng yêu nước.
 • B. Tình cảm dân tộc.
 • C. Truyền thống đạo đức.
 • D. Sự hi sinh.

Câu 3: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông bạn C lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn C đã thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Xây dựng Tổ quốc.
 • B. Bảo vệ hòa bình.
 • C. Bảo vệ Tổ quốc.
 • D. Xây dựng Quân đội.

Câu 4: Đức tính nào dưới đây của dân tộc Việt nam thể hiện lòng yêu nước?

 • A. Đoàn kết với nhân dân các nước.
 • B. Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.
 • C. Hòa nhập với mọi người trong cộng đồng.
 • D. Không phân biệt dân tọc Kinh với các dân tộc thiểu số.

Câu 5: Công ty X xả thải gây ô nhiễm không khí trong thời gian dài. Là công dân sống ở thị trấn đó, em cần phải làm gì đối với hành vi trên?

 • A. Thờ ơ, mặc kệ
 • B. Không quan tâm
 • C. Báo cơ quan chức năng có thẩm quyền
 • D. Kêu gọi mọi người chống phá nhà máy.

Câu 6: Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi

 • A. thanh niên
 • B. doanh nghiệp.
 • C. công dân.
 • D. cá nhân.

Câu 7: Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc:

 • A. bảo vệ Tổ quốc.
 • B. thực hiện nghĩa vụ học tập.
 • C. xây dựng Tổ quốc
 • D. thực hiện quyền học tập.

Câu 8: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành và hun đúc trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ và kiên cường

 • A. của dân tộc.
 • B. bảo vệ Tổ quốc
 • C. dựng nước và giữ nước.
 • D. chống giặc ngoại xâm.

Câu 9: tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh?

 • A. Bảo vệ quê hương
 • B. Xây dựng Tổ quốc
 • C. Giữ gìn quê hương.
 • D. Làm giàu cho quê hương.

Câu 10: Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

 • A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.
 • B. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.
 • C. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.
 • D. Cần cù và sáng tạo trong lao động.

Câu 11: Theo Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta, công dân nam đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập ngũ?

 • A. Đủ 17 tuổi.
 • B. Đủ 18 tuổi.
 • C. Đủ 19 tuổi
 • D. Đủ 20 tuổi.

Câu 12: Đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc

 • A. bảo vệ Tổ quôc.
 • B. xây dựng Tổ quốc.
 • C. thực hiện nghĩa vụ xã hội.
 • D. thực hiện quyền học tập.

Câu 13: Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi học sinh - thanh niên cần có thái độ phê phán hành vi nào dưới đây?

 • A. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • B. Chăm chỉ, tự giác sáng tạo trong học tập và lao động.
 • C. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • D. Chỉ tập trung học, không nên quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước.

Câu 14: tham gia hoạt động bảo vệ an ninh ở địa phương là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Bảo vệ Tổ quốc.
 • B. Xây dựng tổ quốc.
 • C. Phát huy truyền thống dân tộc.
 • D. Bảo vệ quê hương.

Câu 15: Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi học sinh – thanh niên cần đấu tranh với hành vi nào dưới đây?

 • A. Tham gia biểu tình chống nhà nước
 • B. Cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch
 • C. Góp phần ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc
 • D. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

Câu 16: chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc

 • A. Bảo vệ Tổ quốc.
 • B. Thực hiện nghĩa vụ học tập.
 • C. Xây dựng Tổ quốc.
 • D. Thực hiện quyền học tập.

Câu 17: Phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với việc

 • A. bảo vệ Tổ quốc
 • B. Xây dựng Tổ quốc
 • C. Bảo vệ quê hương
 • D. Phát huy truyền thống dân tộc

Câu 18: Tại Thôn B đã tổ chức họp dân và thống nhất thành lập tổ thanh niên tự quản an ninh của thôn để tiến hành tuần tra đề phòng trộm cắn, là thanh niên trong thôn em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

 • A. Không tham gia vì sợ mệt mỏi.
 • B. Tự nguyện tham gia thực hiện.
 • C. Tham gia cho có để khỏi bị chê cười.
 • D. Đề nghị được nộp tiền để không phải tham gia.

Câu 19: T được địa phương cấp kinh phí cho đi du học. T đã hoàn thành khoá học với kết quả xuất sắc. Để góp phần xây dựng quê hương đất nước, theo em bạn T cần:

 • A. trở về để phục vụ quê hương.
 • B. tìm mọi cách để ở lại nước ngoài.
 • C. tìm đất nước nào phù hợp đề ở và làm việc.
 • D. về nước và yêu câu được làm việc với những điều kiện tốt nhất.

Câu 20: Cảnh giác trước mọi âm mưu, chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Xây dựng tổ quốc
 • B. Bảo vệ tổ quốc
 • C. Bảo vệ quê hương
 • D. Phát huy truyền thống dân tộc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P1)
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021