Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Quan niệm về đạo đức (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Con cái thiếu trách nhiệm với cha mẹ là biểu hiện hành vi, vi phạm đạo đức trong:

 • A. xã hội
 • B. Gia đình
 • C. quan hệ cá nhân.
 • D. Xã hội hiện đại

Câu 2: Trường THPT A tổ chức cho học sinh và giáo viên đủ điều kiện đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo là việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức trong hoạt động

 • A. môi trường.
 • B. văn hoá.
 • C. giáo dục.
 • D. xã hội.

Câu 3: Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình?

 • A. Công cha như núi Thái Sơn
 • B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 • C. Ăn chọn nới, chơi chọn bạn
 • D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?

 • A. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày
 • B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
 • C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền
 • D. Công cha như núi Thái Sơn

Câu 5: Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào dưới đây?

 • A. Đạo đức, pháp luật
 • B. Đạo đức, tình cảm
 • C. Truyền thống, quy mô gia đình
 • D. Truyền thống, văn hóa

Câu 6: Nền tảng của hạnh phúc gia đình là

 • A. Đạo đức
 • B. Pháp luật
 • C. Tín ngưỡng
 • D. Tập quán

Câu 7: “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của

 • A. Tài năng và đạo đức
 • B. Tài năng và sở thích
 • C. Tình cảm và đạo đức
 • D. Thói quen và trí tuệ

Câu 8: Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính

 • A. áp đặt.
 • B.tự nguyện.
 • C. bắt buộc.
 • D. cưỡng chế.

Câu 9: Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của

 • A. Lễ nghĩa đạo đức
 • B. Phong tục tập quán
 • C. Tín ngưỡng
 • D. Tình cảm

Câu 10: Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phủ hợp với:

 • A. nhu cầu xã hội.
 • B. lợi ích cá nhân.
 • C. lợi ích tập thể.
 • D. lợi ích của cộng đồng và xã hội

Câu 11: A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?

 • A. Lờ đi vì không liên quan đến mình
 • B. Nói xấu A với hàng xóm
 • C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia
 • D. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường.

Câu 12: Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

 • A. Giúp người phụ nữ xách đồ
 • B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.
 • C. Đứng nhìn người phụ nữ đó
 • D. Gọi người khác giúp.

Câu 13: Cá nhân biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội, của người khác là người

 • A. có lòng tự ái.
 • B. có đạo đức.
 • C. biết tự giác
 • D. có lòng tự trọng

Câu 14: Trên cùng chuyến xe buýt đông người có một cụ già không có chỗ ngồi. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào đưới đây cho phù hợp với quy tắc, chuẩn mực đạo đức?

 • A. Ngồi nhìn cụ già đó.
 • B. Mặc kệ, không quan tâm.
 • C. Nhường chỗ của mình cho cụ già.
 • D. Làm ngơ coi như không nhìn thấy

Câu 15: Đạo đức là hệ thống các:

 • A. Quy định chung
 • B. Chuẩn mực chung
 • C. Quy tắc, chuẩn mực xã hội
 • D. quy tắc ứng xử chung.

Câu 16: Vợ chồng không chung thủy là hành vi, vi phạm đạo đức trong:

 • A. gia đình
 • B. Xã hội
 • C. quan hệ cá nhân
 • D. xã hội hiện đại

Câu 17: Bạn V thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nảo dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Không phải việc của mình nên lờ đi.
 • B. Lôi kéo các bạn bị nói xâu đánh V.
 • C. Rủ các bạn khác nói xấu lại V trên Facebook.
 • D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết

Câu 18: Mặc dù đã có vợ và hai đưa con gái, nhưng Anh C có quan hệ ngoài hôn nhân với chị D. Điều này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức về

 • A. cơ quan.
 • B. tập thể.
 • C. gia đình.
 • D. trường học.

Câu 19: Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Lờ đi coi như không biết
 • B. Quay clip tung lên mạng xã hội
 • C. Cãi nhau với người bị đổ xe
 • D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ

Câu 20: Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt, nói xấu trên Facebook. Việc làm này là trái với

 • A. Giá trị đạo đức
 • B. Giá trị nhân văn
 • C. Lối sống cá nhân
 • D. Sở thích cá nhân

Câu 21: Bạn K thường xuyên thấy bố mẹ bạn N ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là K, em sẽ lựa chọn cách ửng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Lờ đi vì không phải việc của mình.
 • B. Nói xấu bố mẹ N với mọi người
 • C. Cùng với N khuyên nhủ bố mẹ N.
 • D. Quay clip và tung lên mạng xã hội.

Câu 22: Pháp luật là phương thức điều chỉnh hành vi mang tính

 • A. tự giác.
 • B. áp đặt
 • C. tự nguyện.
 • D. bắt buộc, cưỡng chê.

Câu 23: Trên đường đi học bạn K thấy một người bị tai nạn giao thông cần đưa đi cấp cứu. Theo em, bạn cần hành động như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?

 • A. Giá vờ mình không biết gì
 • B. Dừng lại giúp đỡ dù muộn học.
 • C. Cứ đi học vì mình không liên quan
 • D. Đứng chụp ảnh đăng Facebook

Câu 24: Một xã hội mà các chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ, không được tôn trọng thì dễ xảy ra:

 • A. sự phát triển.
 • B. sự mất ổn định.
 • C. sự phát triển chậm

 • D. sự phát triển bền vững.

Câu 25: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự, điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội gọi là

 • A. quy định.
 • B. pháp luật
 • C. đạo đức
 • D. phong tục.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Quan niệm về đạo đức


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P1)
 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021