Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng (P3)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13: Công dân với cộng đồng (P3). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải là:

 • A. nhân nghĩa.
 • B. nhân ái
 • C. Nhân hậu
 • D. Nhân từ

Câu 2: Một cá nhân có thể tham gia bao nhiêu cộng đồng?

 • A. Một.
 • B. Hai.
 • C. Ba.
 • D. Nhiều.

Câu 3: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác trong học sinh?

 • A. Bàn bạc với nhau về việc gây chia rẽ trong lớp học.
 • B. Cùng nhau thảo luận bài tập nhóm.
 • C. Hai người hát chung một bài.
 • D. Hai người mắng một người.

Câu 4: Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người:

 • A. theo nguyên tắc.
 • B. Theo lẽ phải
 • C. theo tình cảm
 • D. Theo từng trường hợp

Câu 5: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện hợp tác giữa các dân tộc trên đất nước Việt Nam?

 • A. Một số người cùng bàn với nhau chia rẽ dân tộc mình với dân tộc khác.
 • B. Nhân dân hai dân tộc trong bản cùng thảo luận xây dựng cây cầu treo mới.
 • C. Một nhóm thanh niên trong bản cùng nhau đánh người thuộc dân tộc khác.
 • D. Hai người của dân tộc A cùng nhau lấn chiếm đất của người thuộc dân tộc B.

Câu 6: Nhân nghĩa giúp cho cuộc sống của con người trở nên

 • A. lành mạnh hơn
 • B. Thanh thản hơn
 • C. tốt đẹp hơn.
 • D. Cao thượng hơn

Câu 7: Việt Nam và Nhật Bản ký kết hợp tác phát triển du lịch là biểu hiện của loại hợp tác nào dưới đây:

 • A. Hơo tác giữa các cá nhân.
 • B. Hợp tác giữa các nhóm
 • C. Hợp tác giữa các nước
 • D. Hợp tác giữa các quốc gia

Câu 8: Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện của hợp tác giữa các địa phương ở Việt Nam?

 • A. Chính quyền xã A và xã B cùng bàn với nhau về việc cô lập xã
 • B. Nhân dân thôn C và thôn D cùng nhau công kích nhân dân xã E.
 • C. Xã P và xã Q cùng nhau xây dựng cây cầu nối đường đi chung giữa hai xã.
 • D. Hai thôn cạnh nhau bàn bạc rất nhiều về làm đường đi chung nhưng không có kết quả.

Câu 9: Năm học nào bạn Hà cũng đạt Học sinh Giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp. vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

 • A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa.
 • B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với các bạn.
 • C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác.
 • D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi.

Câu 10: Chi đoàn thanh niên lớp 10A phát động phong trào quyên góp sách cho các bạn vùng lũ lụt. Các bạn đoàn viên và thanh niên đều tham gia tích cực đóng góp chung vào phong trào Đoàn trường. việc làm của Chi đoàn thanh niên lớp 10A là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

 • A. Yêu thương người nghèo khổ.
 • B. Nhân nghĩa.
 • C. Hòa nhập.
 • D. Tự giác.

Câu 11: Dân tộc Việt Nam có truyền thống “ Lá lành đùm lá rách” . sau những trận lũ lụt ở miền Trung, nhân dân khắp nơi trong cả nước lại quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt. việc làm nào là biểu hiện phẩm chất nào của công dân trong cộng đồng?

 • A. Đoàn kết.
 • B. Nhân nghĩa.
 • C. Hợp tác.
 • D. Chia sẻ.

Câu 12: Cùng chung sức làm việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung gọi là:

 • A. pháp luật.
 • B. nhân nghĩa
 • C. hòa nhập
 • D. Truyền thống

Câu 13: Là học sinh giỏi của lớp nhưng bạn Hoa sống xa lánh với hầu hết các bạn trong lớp, vì cho rằng mình học giỏi thì chỉ cần chơi với một vài bạn học giỏi là được. Nếu là bạn của Hoa, em có thể khuyên Hoa như thế nào cho phù hợp?

 • A. Hoa cứ sống như cách mình suy nghĩ là được.
 • B. Không cần phải gần gũi với các bạn ở trong lớp.
 • C. Nên sống hòa nhập với mọi người, Hoa sẽ được mọi người yêu quý.
 • D. Nếu sống hòa nhập với mọi người sẽ mất rất nhiều thời gian không cần thiết.

Câu 14: Mùa hè năm 2016, Đoàn Thanh niên tình nguyện của Trường Đại học X đã đi đến một số nơi xa xôi, hẻo lánh của miền núi để tuyên truyền, phổ biến về hoạt động bảo vệ môi trường. Việc làm này của Đoàn thanh niên là thể hiện điều gì dưới đây?

 • A. Hoạt động bảo vệ môi trường.
 • B. Trách nhiệm của thanh niên trong cộng đồng.
 • C. Trách nhiệm về công tác tình nguyện.
 • D. Hoạt động mùa hè xanh.

Câu 15: Là Bí thư Đoàn thanh niên, bạn Dung không những tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể và hoạt động do nhà trường tổ chức mà còn tích cực vận động bạn bè cùng tham gia. Việc làm của bạn Dung là biểu hiện của trách nhiệm nào dưới đây của thanh niên- học sinh?

 • A. Sống tử tế.
 • B. Sống hòa nhập.
 • C. Sống hợp tác.
 • D. Sống tích cực.

Câu 16: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây:

 • A. Việc của ai người ấy biết
 • B. Chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần họ giúp đỡ
 • C. Hợp tác sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn trong công việc
 • D. Chỉ có những người năng lực yếu kém mới cần phải hợp tác.

Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là biêu hiện của nhân nghĩa 9

 • A. Lòng vị tha cao thượng.
 • B. Sự tương trợ, giúp đỡ lân nhau.
 • C. Chỉ giúp đỡ người nào đã giúp đỡ mình.
 • D. Giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, lúc khó khăn.

Câu 18: Tổ 1 của lớp 10D là một tập thể làm việc tích cực và có hiệu quả. Các bạn trong tổ thường xuyên cùng nhau trao đổi để giải quyết các yêu cầu chung trong học tâp và trong công việc. Việc làm của tổ 1 thể hiện chuẩn mực đạo đức nào dưới đây của công dân trong cộng đồng?

 • A. Hòa nhập.
 • B. Thân thiện.
 • C. Hợp tác.
 • D. Cộng tác.

Câu 19: khi được giao bài tập nhóm, các bạn trong nhóm A làm việc theo đúng sự phân công của bạn Trưởng nhóm. Cuối cùng cả nhóm trao đổi, thống nhất tạo thành kết quả chung. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện điều gì dưới đây trong học tập?

 • A. Làm việc có kế hoạch.
 • B. Làm việc nghiêm túc.
 • C. Hợp tác.
 • D. Khoa học.

Câu 20: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và phát triển đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hoá với phương châm: “Việt Nam muốn làm bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Quan điểm trên đề cập đến nội dung nào dưới đây?

 • A. Nhân nghĩa
 • B. Trách nhiệm
 • C. Hợp tác
 • D. Hòa nhập

Câu 21: Khi cô giáo giao bài tập thảo luận nhóm, các thành viên trong nhóm B cùng nhau thảo luận tích cực để làm bài tập. Hành vi, việc làm của nhóm B là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh trong học tập?

 • A. Tận tâm.
 • B. Tự giác.
 • C. Hợp tác.
 • D. Tự lực cánh sinh.

Câu 22: Mọi người cùng bàn bạc với nhau trong công việc chung và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau là biểu hiện của

 • A. hợp tác.
 • B. chung sức.
 • C. cộng đồng.
 • D. trách nhiệm.

Câu 23: Hướng tới kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đoàn trường THPT A tổ chức cuộc thi viết về “Người thầy trong tôi”. Điều này thể hiện trách nhiệm học sinh phát huy truyền thống

 • A. Nhân nghĩa
 • B. Hòa nhập
 • C. Hợp tác
 • D. Nhân ái

Câu 24: Nhờ có thảo luận, trao đổi và cùng thực hiện kế hoạch theo hợp đồng mà nhiều công trình kiến trúc giữa các địa phương được hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng. Hoạt động chung này thể hiện yêu cầu nào dưới đây trong lao động?

 • A. Tận tâm.
 • B. Hợp tác.
 • C. Thiện chí
 • D. Nhiệt tình.

Câu 25: Ngày 29 - 30/7/2017, Tỉnh đoàn Quảng Thị tổ chức các hoạt động tình nguyện bao gồm: “Hành quân xanh”, “Kì nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh” và “Hoa phượng đỏ” tại xã A Dơi và Ba Tầng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị. Hoạt động này biểu hiện tiếp nói truyền thông gì của thanh niên Việt Nam?

 • A. Nhân nghĩa
 • B. Hòa nhập
 • C. Hợp tác
 • D. Yêu thương con người

Câu 26: Năm 2017, hưởng ứng kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 10 vừa gây ra, các địa phương, các ngành, tổ chức, cá nhân... trên cả nước đã cùng chung tay, tích cực ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại sau bão số 10. Theo em việc làm trên phát huy truyền thống nào dưới đây của dân tộc?

 • A. Nhân nghĩa.
 • B. Hòa nhập.
 • C. Hợp tác.
 • D. Tích cực.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 13: Công dân với cộng đồng


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 13: Công dân với cộng đồng (P1)
 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021