Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục đích và không ngừng.

 • A. Hoàn thiện con người
 • B. Sáng tạo của con người
 • C. Thay đổi con người
 • D. Tồn tại của con người

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?

 • A. Con người sáng tạo ra lịch sử của mình
 • B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất
 • C. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội
 • D. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

Câu 3: Tại sao con người phải lao động, tạo ra của cải vật chất?

 • A. Đề làm giàu.
 • B. Để tồn tại và phát triển.
 • C. Để sống tốt hơn.
 • D. Để thông minh hơn

Câu 4: Khẳng định nào dưới đây không thể hiện con người là chủ thể lịch sử? ,

 • A. Con người là sản phẩm của lịch sử.
 • B. Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình
 • C. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội
 • D. Con người là chủ thể sáng tạo nên các gía trị vật chất và tinh thần của xã hội

Câu 5: Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người

 • A. Có cuộc sống đầy đủ hơn
 • B. Hoàn thiện các giác quan
 • C. Phát triển tư duy
 • D. Tự sáng tạo ra lịch sử của mình

Câu 6: Đỉnh cao của sự phát triển xã hội là

 • A. không còn chế độ bóc lột
 • B. con người được phát triển tự do.
 • C. xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản.
 • D. con người sống trong một xã hội tự do phát triển cá nhân.

Câu 7: Khẳng định con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người thể hiện nội dung

 • A. con người là cơ sở của sự phát triển xã hội.
 • B. con người là chủ thê của sự phát triển xã hội.
 • C. con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.
 • D. con người là động lực của sự phát triển xã hội.

Câu 8: Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải

 • A. Thông minh
 • B. Cần cù
 • C. Lao động
 • D. Sáng tạo

Câu 9: Điều gì dưới đây xảy ra nếu con người ngừng sản xuất của cải vật chất?

 • A. Con người không có việc làm
 • B. Con người không thể tồn tại và phát triển
 • C. Cuộc sống của con người gặp khó khăn
 • D. Con người không được phát triển toàn diện

Câu 10: Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết

 • A. Chế tạo và sử dụng công cụ lao động
 • B. Trao đổi thông tin
 • C. Trồng trọt và chăn nuôi
 • D. Ăn chín, uống sôi.

Câu 11: Quá trình phát triển của giới tự nhiên khác với sự phát triên của lịch sử loài người ở chỗ, lịch sử xã hội loài người

 • A. diễn ra theo quy luật.
 • B. do ý muốn chủ quan của mỗi cá nhân.
 • C. không phải do thần linh, thượng đế tạo ra.
 • D. do con người tạo ra thông qua hoạt động của mình, theo quy luật khách quan.

Câu 12: Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

 • A. Các nhà khoa học
 • B. Con người
 • C. Thần linh
 • D. Người lao động

Câu 13: Sản xuất của cải vật chất là quá trình lao động

 • A. Có động cơ và không ngừng sáng tạo
 • B. Có mục đích và không ngừng sáng tạo
 • C. Có kế hoạch và không ngừng sáng tạo
 • D. Có tổ chức và không ngừng sáng tạo

Câu 14: Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên?

 • A. Vịnh Hạ Long
 • B. Truyện Kiều của Nguyễn Du
 • C. Phương tiện đi lại
 • D. Nhã nhạc cung đình Huế

Câu 15: Khẳng định nào dưới đây không phải là đặc điểm của xã hội xã hội chủ nghĩa?

 • A. Xã hội không có tình trạng áp bức, bóc lột
 • B. Mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc
 • C. Xã hội thống nhất giữ văn minh với nhân đạo
 • D. Xã hội đề cao những người sở hữu nhiều tư liệu sản xuất

Câu 16: Xây dựng một xã hội dân chủ, công băng, văn minh, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của

 • A. chủ nghĩa xã hội.
 • B. chủ nghĩa tư bản.
 • C. chủ nghĩa không tưởng.
 • D. chủ nghĩa thực dân

Câu 17: Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội?

 • A. Nhu cầu khám phá tự nhiên
 • B. Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn
 • C. Nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp
 • D. Nhu cầu lao động

Câu 18: Vai trò của các cuộc cách mạng xã hội là

 • A. tạo nên áp bức, bóc lột.
 • B. thay đổi cuộc sống.
 • C. thiết lập giai cấp thống trị.
 • D. thay thế phương thức sản xuất.

Câu 19: Việc làm nào dưới đây không phải vì con người?

 • A. Chế tạo vũ khí hủy diệt.
 • B. Bỏ rác đúng rơi quy định.
 • C. Nghiên cứu vắcxin phòng bệnh
 • D. Tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định

Câu 20: Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

 • A. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần
 • B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị nghệ thuật
 • C. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất
 • D. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị sống

Câu 21: Thông qua hoạt động sản xuất của cải vật chất, con người ngày càng

 • A. có nhiêu của cải hơn.
 • B. sống sung sướng, văn minh hơn.
 • C. được nâng cao trình độ
 • D. Được hoàn thiện và phát triển toàn diện
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P2)
 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021