Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng được gọi là

 • A. lượng.
 • B. điểm nút
 • C. chất
 • D. độ.

Câu 2: Sự biến đổi về chất của các sự vật hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về:

 • A. lượng.
 • B. điểm nút.
 • C. chất
 • D. độ.

Câu 3: Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

 • A. Do sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất
 • B. Do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập
 • C. Do sự phủ định biện chứng
 • D. Do sự vận động của vật chất

Câu 4: Theo Triết học Mác - Lê nin, chất mới ra đời lại bao hàm:

 • A. một hình thức mới.
 • B. một diện mạo mới tương ứng.
 • C. một lượng mới tương ứng
 • D. một trình độ mới tương ứng.

Câu 5: Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đễn chất đổi

 • A. Mưa dầm thầm lâu
 • B. Học thầy không tày học bạn
 • C. Góp gió thành bão
 • D. Ăn vóc học hay

Câu 6: Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nào dưới đây?

 • A. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn
 • B. Ngại khó ngại khổ
 • C. Dĩ hòa vi quý
 • D. Trọng nam khinh nữ.

Câu 7: Sau bữa tiệc sinh nhật bạn A lấy dao cắt chiếc bánh sinh nhật thành nhiều miếng nhỏ mời mọi người cùng ăn. Em nhận xét như thế nào việc cắt chiếc bánh thành nhiều miếng nhỏ trong mối quan hệ sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất?

 • A. Chất của bánh thay đổi.
 • B. Lượng của bánh không thay đổi.
 • C. Chất và lượng của bánh không thay đổi.
 • D. Chỉ lượng của bánh thay đổi chất không đổi.

Câu 8: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn phương án nào dưới đây?

 • A. Cái dễ không cần học vì có thể tự hiểu được.
 • B. Kiên trì học tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp
 • C. Chép bài của những bạn học giỏi trong giờ kiểm tra
 • D. Sử dụng “phao” trong thi học kì

Câu 9: Lượng biến đổi đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì

 • A. sự vật thay đổi.
 • B. chất mới ra đời.
 • C. sự vật phát triển
 • D. lượng mới hình thành.

Câu 10: Biều hiện nào dưới đây chỉ ra cách thức làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng?

 • A. Liên tục thực hiện các bước nhảy
 • B. Kiên trì tích lũy về lượng đến một mức cần thiết
 • C. Bổ sung cho chất những nhân tố mới
 • D. Thực hiện các hình thức vận động.

Câu 11: Trong ba năm học ở phổ thong năm nào bạn A cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, nên mặc dù điểm xét tuyển vào trường đại học X là 25 điểm nhưng bạn vẫn vượt qua và trở thành sinh viên đại học. Điểm nút trong ví dụ trên là

 • A. Ba năm học phổ thong
 • B. Sinh viên đại học
 • C. Học sinh giỏi
 • D. 25 điểm

Câu 12: Dựa vào quy luật lượng – chất để lí giải tại sao việc kết hôn của các cô gái Việt Nam với người nước ngoài thông qua môi giới thường tan vỡ?

 • A. Do không hòa hợp được về văn hóa
 • B. Chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau để xây dựng tình yêu đích thực
 • C. Trình độ các cô dâu Việt Nam còn thấp
 • D. Người nước ngoài có lối sống tự do, phóng khoáng trong hôn nhân

Câu 13: Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á với số dân 90,73 triệu người (năm 2014), lãnh thổ tiếp giáp với 3 nước Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc và tiếp giáp biển Đông. Chỉ ra mặt lượng trong thông tin trên.

 • A. Việt Nam
 • B. 90,73 triệu.
 • C. Cam – pu – chia
 • D. Ở Đông Nam Á.

Câu 14: Trong mỗi sự vật, hiện tượng mặt chất và lượng luôn

 • A. ở bên cạnh nhau
 • B. thống nhật với nhau.
 • C. tách rời nhau.
 • D. bài trừ nhau.

Câu 15: Sự biến đổi về lượng của sự vật, hiện tượng diễn ra một cách:

 • A. dần dần.
 • B. chậm dần
 • C. đột biến
 • D. Nhanh chóng khi đạt đến điểm nút

Câu 16: Quy luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển?

 • A. Cách thức của sự vận động và phát triển.
 • B. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển.
 • C. Động lực của sự vận động và phát triỀn.
 • D. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.

Câu 17: Câu tục ngữ: “Góp gió thành bão” thể hiện quan niệm nào dưới đây?

 • A. Chất của sự vật thay đổi.
 • B. Lượng của sự vật thay đổi.
 • C. Tích lũy về lượng để thay đổi về chất.
 • D. Nhiều cái nhỏ sẽ thành một cái to.

Câu 18: Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ đến ngày 30/4/1975 đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối. Theo em, theo quy luật sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất ngày 30/4/1975 gọi là gì?

 • A. Độ
 • B. Chất
 • C. Điểm nút
 • D. Lượng.

Câu 19: Theo Triết học Mác - Lê nin, điểm nút là giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm:

 • A. các sự vật thay đổi
 • B. thay đổi về chất sự vật và hiện tượng.
 • C. lượng mới ra đời
 • D. sự vật mới hình thành, phát triển.

Câu 20: Theo Triết học Mác - Lê nin, độ là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng

 • A. các sự vật thay đổi.
 • B. sự vật mới hình thành, phát triển.
 • C. thay đổi về chất sự vật và hiện tượng.
 • D. chưa làm thay đổi về chất sự vật và hiện tượng.

Câu 21: Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, bản thân em cần:

 • A. chuẩn bị tài liệu trong kiểm tra
 • B. chia nhau mỗi bạn học một câu
 • C. chép bài của những bạn học giỏi trong giờ kiểm tra
 • D. kiên trì học tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Câu 22: Bạn A học kì 1 xếp loại học lực trung bình. Sang học kì 2 bạn đã chăm chỉ cố gắng trong học tập nên kết quả học tập cả năm bạn xếp loại học lực khá. Kết quả đó thể hiện:

 • A. may mắn trong học tập.
 • B. coi thường việc học.
 • C. sự kiên trì nhẫn nại của bạn
 • D. thể hiện sự chủ quan trong học tập.

Câu 23: C. Mác viết: “Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành sự khác nhau về chất”. Trong câu nói trên C. Mác đã bàn về nội dung nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

 • A. Xu thế vận động và phát triển.
 • B. Khuynh hướng phát triển.
 • C. Nguồn gốc sự vận động và phát triển.
 • D. Cách thức vận động và phát triển.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng (P1)
 • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021