Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?

 • A. Xây dựng trường học vững mạnh.
 • B. Bảo vệ môi trường.
 • C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
 • D. Bảo vệ trật tự trường học.

Câu 2: Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến:

 • A. Con người và sinh vật.
 • B. Trật tự, an toàn xã hội.
 • C. Công bằng xã hội.
 • D. ổn định xã hội.

Câu 3: Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng

 • A. của nhân loại.
 • B. của một số quốc gia.
 • C. Của những nước kém phát triển.
 • D. Của những người quan tâm.

Câu 4: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với

 • A. Tự nhiên.
 • B. Xã hội.
 • C. Con người.
 • D. Thời đại.

Câu 5: Yếu tố nào dưới đây không đe dọa tự do, hạnh phúc của con người?

 • A. Đói nghèo.
 • B. Hòa bình. .
 • C. Ô nhiễm môi trường.
 • D. Nguy cơ khủng bố

Câu 6: Hành vi nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?

 • A. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải.
 • B. Thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.
 • C. Chôn lấp chất thải tùy ý.
 • D. Xả nước thải chưa qua sử dụng.

Câu 7: Để bảo vệ môi trường những hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm?

 • A. Phục hồi môi trường
 • B. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
 • C. Chôn lấp chất độc chất phóng xạ
 • D. Bồi thường thiệt hại theo quy định

Câu 8: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

 • A. Mọi quốc gia.
 • B. Một số quốc gia.
 • C. Chỉ các nước lớn.
 • D. Chỉ các nước nhỏ

Câu 9: Ngày môi trường thế giới là ngày nào dưới đây?

 • A. 5/6
 • B. 11/7
 • C. 31/5
 • D. 1/12

Câu 10: Thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

 • A. Mọi công dân.
 • B. Người từ 18 tuổi trở lên.
 • C. Cán bộ, công chức nhà nước.
 • D. Các doanh nghiệp.

Câu 11: Hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ môi trường với 120 nước tham gia ngày 5/6/1992 được tổ chức ở quốc gia nào?

 • A. Singapo
 • B. Thụy Điển
 • C. Đan Mạch
 • D. Braxin

Câu 12: Ngày dân số thế giới là ngày nào dưới đây?

 • A. 11/6
 • B. 11/7
 • C. 12/6
 • D. 26/12

Câu 13: Giữ gìn vệ sinh trật tự, vệ sinh lớp học, trường học là trách nhiệm của ai dưới đây?

 • A. Phụ huynh học sinh.
 • B. Công dân – học sinh.
 • C. Thanh niên.
 • D. Mọi công dân.

Câu 14: Là thanh niên, học sinh em cần có thái độ phê phán hành vi nào dưới đây?

 • A. Xả rác bừa bãi.
 • B. Trông cây xanh.
 • C. Không vứt rác bừa bãi.
 • D. Giữ vệ sinh nơi công cộng.

Câu 15: Gia đình anh A và chị B đã sinh hai đứa con gái. Để nối dõi tông đường, nên vợ chồng anh A sinh thêm đứa con trai. Vậy anh A đã phạm chính sách nào dưới đây?

 • A. Chính sách giải quyết việc làm.
 • B. Chính sách xoá đói giảm nghèo.
 • C. Chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.
 • D. Chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Câu 16: Tích cực tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư là trách nhiệm của ai dưới đây?

 • A. Người lớn.
 • B. Mọi công dân.
 • C. Những người có trách nhiệm.
 • D. Trẻ em.

Câu 17: Nhà máy X không xử lí rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách

 • A. bảo tồn thiên nhiên.
 • B. khoa học và công nghệ.
 • C. bảo vệ và phát triển tài nguyên.
 • D. tài nguyên và bảo vệ môi trường

Câu 18: Bảo vệ môi trường là trách nhiện của:

 • A. mọi công dân Việt Nam
 • B. thanh niên Việt Nam
 • C. người đủ 18 tuổi trở lên
 • D. các dân tộc, các quốc gia trên thế giới

Câu 19: Bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là góp phần vào thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

 • A. Bảo vệ năng lượng.
 • B. Bảo vệ môi trường.
 • C. Bảo vệ an toàn xã hội.
 • D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 20: Ngày dân số Việt Nam là ngày nào dưới đây?

 • A. 26/11
 • B. 25/11
 • C. 25/12
 • D. 26/12

Câu 21: Do bất cần nên trong lúc cùng bố mẹ đốt nương làm rẫy, bạn F đã để lửa cháy lan thiêu rụi 2 ha rừng dù đã cố gắng dập lửa. Vậy theo em ai vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường?

 • A. Bạn F.
 • B. Bố bạn F.
 • C. Mẹ bạn F.
 • D. Bố mẹ F và F.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P2)
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021