Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Các yêu {Ô tự nhiên và vật chất nhân tạo, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con sinh vật là:

 • A. sinh thái
 • B. khí quyển
 • C. môi trường
 • D. không khí

Câu 2: Ủy ban nhân dân xã V phát động 1 phong trào làm xanh, sạch, đẹp trong xã. Việc làm này của Ủy ban nhân dân xã V là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?

 • A. Giữ gìn vệ sinh công cộng.
 • B. Giữ gìn trật tự xóm làng.
 • C. Bảo vệ môi trường.
 • D. Bảo vệ vẻ đẹp quê hương.

Câu 3: Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh

 • A. Trong một thời gian ngắn.
 • B. Trong một thời gian dài.
 • C. Thường xuyên, liên tục.
 • D. Trong mỗi năm.

Câu 4: Bùng nổ dân số trở thành nỗi lo của các nước trên thế giới và của cả

 • A. Cộng đồng quốc tế.
 • B. Các nước lớn.
 • C. Các nước kém phát triển.
 • D. Các nước đang phát triển.

Câu 5: Việc khắc phục mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ của con người với tự nhiên để làm cho hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tổ cân bằng của tự nhiên là hoạt động

 • A. bảo vệ môi trường.
 • B. khai thác tài nguyên.
 • C. sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
 • D. hợp tác vì môi trường

Câu 6: Thấy bạn B và G thường xuyên đổ rác thải không đúng nơi quy định nên H báo với nhà trường. Bực tức, B đã nhờ T đánh H. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường

 • A. Bạn B, H.
 • B. Bạn B, G.
 • C. Bạn B, G, H.
 • D. Bạn B, G, T và H.

Câu 7: Bùng nổ dân số không gây ra hậu quả gì dưới đây?

 • A. Nạn đói, thất học.
 • B. Suy thoái nòi giống, ô nhiễm môi trường.
 • C. Làm ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc.
 • D. Làm suy thoái nền văn hóa quốc dân.

Câu 8: Không kết hôn sớm, không sinh con ở độ tuổi vị thành niên, mỗi gia đình chỉ có 1 và 2 con là trách nhiệm

 • A. Của những người có chức quyền.
 • B. Của mọi công dân.
 • C. Của riêng công dân nữ.
 • D. Của Hội Phụ nữ các cấp.

Câu 9: Để hạn chế bùng nổ dân số, chúng ta cần

 • A. Nghiêm chỉnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
 • B. Tích cực lao động sản xuất và tiết kiệm.
 • C. Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước.
 • D. Thực hiện bình đẳng nam nữ trong xã hội.

Câu 10: Sự bùng nỗ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra

 • A. ở hầu hết các quốc gia
 • B. chủ yếu ở các nước phát triển
 • C. chủ yếu ở các nước đang phát triển
 • D. chủ yếu là ở châu Phi và Mỹ La Tinh

Câu 11: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

 • A. Vứt vỏ chai thuộc thực vật xuống ao.
 • B. Sử dụng nước ô nhiễm là tốt cho sức khỏe.
 • C. Gây ô nhiễm nguồn nước là bảo vệ môi trường.
 • D. Gây ô nhiễm nguồn nước là phá hoại môi trường

Câu 12: Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là trách nhiệm của công dân trong việc

 • A. Hạn chế các vấn đề xã hội.
 • B. Hạn chế bùng nổ dân số.
 • C. Xóa đói giảm nghèo.
 • D. Bảo vệ gia đình.

Câu 13: Vấn đề cấp thiết nào của nhân loại đang trực tiếp đe dọa tính mạng và sức khỏe của mỗi chúng ta?

 • A. Bùng nỗ dân số.
 • B. Ô nhiễm môi trường.
 • C. Sự biến đổi khí hậu.
 • D. Những dịch bệnh hiểm nghèo.

Câu 14: Nghiêm chỉnh thực hiện Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nướclà góp phần vào thực hiện chủ trương nào dưới đây?

 • A. Hạn chế tệ nạn xã hội.
 • B. Hạn chế bùng nổ dân số.
 • C. Xây dựng gia đình hạnh phúc.
 • D. Phát triển kinh tế đất nước.

Câu 15: Vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây?

 • A. Giảm dân số
 • B. Hạn chế bùng nổ dân số.
 • C. Bình đẳng nam nữ.
 • D. Đaem bảo chinh sách xã hội.

Câu 16: Việc làm nào dưới đây góp phân bảo vệ môi trường?

 • A. Mua bán động vật quý hiếm
 • B. Thả động vật hoang dã vào rừng
 • C. Dùng chất nổ, điện để đánh bắt thủy, hải sản.
 • D. Dùng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép.

Câu 17: Ở nước ta, vấn đề bùng nỗ dân số gây ra hậu quả gì?

 • A. Kinh tế phát triển.
 • B. Có nguồn lao động dôi dảo.
 • C. Chất lượng cuộc sống giảm sút.
 • D. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.

Câu 18: Vợ chồng anh Hiệp và chị Xuân sinh được hai cô con gái, nhưng sợ không có người nối dõi nên hai anh chị đã sinh thêm con thứ ba. Việc anh Hiệp và chị Xuân thêm con thứ ba là không thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Kế hoạch hóa gia đình.
 • B. Thực hiện pháp luật.
 • C. Hạn chế bùng nổ dân số.
 • D. Xóa đói giảm nghèo.

Câu 19: Sau mỗi buổi học, bạn A lại vào rừng khai thác trái phép gỗ để bán lấy tiền để giúp đỡ gia đình. H đã giới thiệu cho A bán số gỗ khai thác trái phép cho B với giá cao hơn. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách về bảo vệ môi trường?

 • A. Minh A.
 • B. Bạn A và H.
 • C. Bạn A, H và B.
 • D. Bạn B và H.

Câu 20: Sau buổi lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, L và K không đổ rác vào nơi quy định, mà đã đổ ngay sau một góc khuất ở đầu dãy nhà trường học. Nếu là bạn của L và K, em sẽ lựa chọn cách xử lí nào dưới đây?

 • A. Lờ đi coi như không biết
 • B. Mắng cho hai bạn một trận
 • C. Nói xấu hai bạn trên Facebook
 • D. Nói với hai bạn nên đổ rác đúng nơi quy định
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với các vấn đề cấp thiết của nhân loại (P1)
 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021