Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ai là chủ thể sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người?

 • A. Thần linh.
 • B. Thượng đế.
 • C. Loài vượn cỔ.
 • D. Con người

Câu 2: Hoạt động sản xuất của cải vật chất của con người đảm bảo cho xã hội không ngừng

 • A. đấu tranh
 • B. lao động
 • C. tiến hoá
 • D. tồn tại và phát triển.

Câu 3: Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải

 • A. Vì con người
 • B. do con người
 • C. là của con người
 • D. thuộc về con người.

Câu 4: Lịch sử xã hội loài người xuất hiện khi nào?

 • A. Con người ăn chín, uống sôi
 • B. Con người sử dụng cung tên và lửa.
 • C. Con người trồng trọt và chăn nuôi.
 • D. Con người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Câu 5: Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được

 • A. Quan tâm
 • B. Chăm sóc
 • C. Tôn trọng
 • D. Yêu thương

Câu 6: Hành động nào dưới đây không vì con người?

 • A. Đốt rừng làm nương rẫy
 • B. Tiêu hủy gia cầm mắc bệnh
 • C. Bỏ rác đúng rơi quy định
 • D. Tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định

Câu 7: Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

 • A. Máy móc phục vụ trong nông nghiệp
 • B. Áo dài truyến thống của phụ nữ Việt Nam
 • C. Phương tiện sinh hoạt
 • D. Nhà ở

Câu 8: Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tình thần của xã hội?

 • A. Các nhà khoa học
 • B. Con người
 • C. Thần linh
 • D. Người lao động

Câu 9: Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh cải tạo xã hội

 • A. Cách mạng kĩ thuật
 • B. Cách mạng xã hội
 • C. Cách mạng xanh
 • D. Cách mạng trắng

Câu 10: Các cuộc cách mạng có vai trò nào dưới đây?

 • A. Thay thế phương thức sản xuất
 • B. Xóa bỏ áp bức, bóc lột
 • C. Thiết lập giai cấp thống trị
 • D. Thay đổi cuộc sống

Câu 11: Là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội

 • A. Tạo công ăn việc làm
 • B. Chăm sóc sức khỏe
 • C. Đảm bảo các quyền lợi chính đáng
 • D. Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu

Câu 12: Để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng

 • A. Rèn luyện sức khỏe
 • B. Học tập nâng cao trình độ
 • C. ứng dụng thành tựu khoa học
 • D. lao động sáng tạo

Câu 13: Hành động nào dưới đây là vì con người?

 • A. Sản xuất bom nguyên tử
 • B. Sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
 • C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc
 • D. Chôn lấp rác thải y tế.

Câu 14: Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở:

 • A. con người.
 • B. đặc thù
 • C. con vật
 • D. đặc trưng tiêu biểu

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất do con người tạo ra?

 • A. Động Thiên Đường.
 • B. Tư liệu sinh hoạt.
 • C. Bình Ngô đại cáo.
 • D. Động Phong Nha – Kẻ Bàng

Câu 16: Tiêu chuẩn để phân biệt con người với con vật là

 • A. ngôn ngữ
 • B. lao động
 • C. cách thức hoạt động
 • D. suy nghĩ

Câu 16: Biểu hiện nào dưới đây là đặc trưng riêng chỉ có ở con người?

 • A. Sản xuất của cải vật chất
 • B. Duy trì nòi giống
 • C. Thích nghi với môi trường tự nhiên
 • D. Có phản xạ với môi trường tự nhiên

Câu 17: Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần không phải do con người sáng tạo ra:

 • A. Vịnh Hạ Long.
 • B. Vạn Lí Trường Thành
 • C. Kim tự tháp Ai Cập
 • D. Nhã nhạc Cung đình Huế

Câu 18: Hoạt động, biểu hiện nào dưới đây không đe dọa cuộc sống của con người?

 • A. Thất nghiệp
 • B. Mù chữ
 • C. Tệ nạn xã hội
 • D. Lao động

Câu 19: Xã hội mà trong đó mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc. Xã hội ấy chỉ có thể là:

 • A. Chiếm hữu nô lệ
 • B. Phong kiến
 • C. Xã hội chủ nghĩa
 • D. Cộng sản nguyên thủy

Câu 20: Con người tự tách mình ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người khi:

 • A. con người ăn chín, uống sôi.
 • B. con người trồng trọt và chăn nuôi.
 • C. con người sử dụng cung tên và lửa.
 • D. con người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Câu 21: Yếu tố nào quyết định trong quá trình chuyền hoá vượn cổ thành người

 • A. Biết làm nhà để ở.
 • B. Biết tạo ra phương tiện.
 • C. Biết tạo ra trang trang phục.
 • D. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.

Câu 22: Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra:

 • A. Lương thực, thực phẩm
 • B. Tư liệu sinh hoạt.
 • C. Cồng chiêng Tây Nguyên
 • D. Động Thiên Đường
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội (P1)
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021