Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình (P3)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình (P3). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Gia đình được hình thành dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

 • A. Hôn nhân và huyết thống
 • B. Hôn nhân và họ hàng.
 • C. Họ hàng và nuôi dưỡng
 • D. Huyết thống và họ hàng.

Câu 2: Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở quyền tự do nào dưới đây?

 • A. Li hôn.
 • B. Tái hôn.
 • C. Chia tài sản
 • D. Chia con cái.

Câu 3: Tình vều bắt nguồn và bị chi phối bởi những quan niệm, kinh nghiệm sống của

 • A. cộng đồng
 • B. gia đình.
 • C. xã hội
 • D. những người yêu nhau.

Câu 4: Một trong những nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta là hôn nhân

 • A. Một vợ, một chồng và bình đẳng.
 • B. Ép buộc và dựa trên lợi ích kinh tế.
 • C. Tự do và dựa vào nền tảng gia đình.
 • D. Có sự trục lợi về kinh tế.

Câu 5: Tình yêu chân chính làm cho con người trưởng thành và hoàn thiện hơn. Bởi vì, tình yêu là:

 • A. mục tiêu mạnh mẽ đề cá nhân vươn lên hoàn thiện mình.
 • B. động cơ mạnh mẽ để cá nhân vươn lên hoàn thiện mình.
 • C. động lực mạnh mẽ để cá nhân vươn lên hoàn thiện mình.
 • D. sức sống mạnh mẽ để cá nhân vươn lên hoàn thiện mình.

Câu 6: Vợ chồng luôn tôn trọng ý kiến, nhân phẩm và danh dự của nhau là biểu hiện của

 • A. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng.
 • B. Bình đẳng trong xã hội.
 • C. Truyền thống đạo đức.
 • D. Quy định pháp luật.

Câu 7: Trong tình yêu không nên có hành động nào dưới đây?

 • A. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.
 • B. Quan tâm lẫn nhau.
 • C. Quan hệ tình dục trước hôn nhân
 • D. Lòng vị tha và sự thông cảm.

Câu 8: Cộng đồng người cùng chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống là

 • A. Gia đình.
 • B. Làng xã.
 • C. Dòng họ.
 • D. Khu dân cư.

Câu 9: Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

 • A. Pháp luật bảo vệ.
 • B. Gia đình bảo đảm
 • C. Gia đình đồng ý.
 • D. Chính quyền địa phương công nhận.

Câu 10: Quan niệm nào dưới đây là đúng đắn về tình yêu?

 • A. Yêu thử, yêu cho biết.
 • B. Yêu nhiều người cùng một lúc.
 • C. Yêu chung thuỷ để đi đến kết hôn.
 • D. Yêu là phải quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Câu 11: Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng

 • A. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.
 • B. Thuận vợ,thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn.
 • C. Chồng em áo rách em thương.
 • D. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Câu 12: Gia đình không có chức năng nào dưới đây?

 • A. Duy trì nòi giống.
 • B. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.
 • C. Tổ chức đời sống gia đình.
 • D. Bảo vệ môi trường.

Câu 13: Gia đình là nơi con người sinh ra và lớn lên để thế hệ nối tiếp thế hệ thể hiện chức năng nào dưới đây của gia đình

 • A. Kinh tế
 • B. Duy trì nòi giống.
 • C. Chăm lo nuôi dạy con cái.
 • D. Tổ chức đời sống gia đình

Câu 14: Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?

 • A. Cha mẹ và con.
 • B. Cha mẹ và con đẻ.
 • C. Cha mẹ và con nuôi.
 • D. Cha mẹ và họ hàng.

Câu 15: Một cộng đồng người chung sống, và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là hôn nhân và huyết thống gọi là

 • A. hôn nhân.
 • B. tình yêu.
 • C. gia đình.
 • D. tình yêu chân chính.

Câu 16: Câu nào dưới đây thể hiện sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ?

 • A. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.
 • B. Cha mẹ sinh con Trời sinh tính.
 • C. Con hơn cha là nhà có phúc.
 • D. Con dại cái mang.

Câu 17: Nạo phá thai, kết hôn sớm, lây nhiễm một số căn bệnh HIV, lậu, giang Mai... ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lí là hậu quả của vấn đề nào dưới đây?

 • A. Yêu đương quá sớm.
 • B. Yêu vì vụ lợi.
 • C. Yêu nhiều người cùng một lúc.
 • D. Quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Câu 18: Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?

 • A. Hôn nhân và huyết thống.
 • B. Hôn nhân và họ hàng.
 • C. Họ hàng và nuôi dưỡng.
 • D. Huyết thống và họ hàng.

Câu 19: A và B yêu nhau đã 2 năm. Nhưng A đi đâu B cũng tra hỏi và nghi ngờ nên giữa hai người thường xuyên cãi nhau và tình yêu của họ có nguy cơ bị tan vỡ. Để duy trì tình yêu bên vững A và B nên làm gì ?

 • A. Nên im lặng và chia tay.
 • B. Cần theo dõi đối phương nhiều hơn.
 • C. Không quan tâm nhau và mạnh ai nấy làm.
 • D. Cần phải có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng nhau.

Câu 20: Ông C và bà E là vợ chồng cùng làm trong một công ty nên khi về nhà theo bà E đã là vợ chồng thì khi về nhà hai vợ chồng phải chia đôi cào bằng trong công việc đó mới là bình đẳng. Còn theo ông C bình đẳng vợ chồng là phải thu nhập ngang nhau. Em có ý kiến như thế nào về bình đẳng giữa vợ và chồng trong tình huống trên?

 • A. Đồng ý với quan điểm của bà E
 • B. Đồng ý với quan điểm của ông C
 • C. Đồng ý với ý kiến của ông C và bà E
 • D. Không đồng ý với ông C và bà E.

Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu hôn nhân và gia đình (P1)
 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021