Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P3)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P3). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của

 • A. dân tộc Việt Nam.
 • B. người lao động
 • C. mọi doanh nghiệp
 • D. mọi người sống trên đất nước Việt Nam.

Câu 2: Là học sinh lớp 10, Huyền rất cham chỉ học hành nên năm nào cũng đạt Học sinh Giỏi. Huyền mơ ước sau này làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Hành vi, việc làm của Huyền là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Học tập.
 • B. Xây dựng Tổ quốc.
 • C. Bảo vệ Tổ quốc.
 • D. Tự hào dân tộc.

Câu 3: Lòng yêu nước của mỗi con người chỉ có thể này nở và phát triển qua những.

 • A. Biến cố, thời điểm.
 • B. Biến cố, thử thách.
 • C. Thời kì nhất định.
 • D. Biến cố, thời gian.

Câu 4: Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiệ trách nhiệm

 • A. Làm tốt nghĩa vụ quân sự.
 • B. Bảo vệ Tổ quốc.
 • C. Giữ gìn quê hương.
 • D. Công dân với Tổ quốc.

Câu 5: Học sinh lớp 10A Trường Trung học phổ thông H tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hung, là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Chăm lo cho xã hội.
 • B. Với những người đi trước.
 • C. Bảo vệ Tổ quốc.
 • D. Xây dựng đất nước.

Câu 6: Bảo vệ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là ngăn ngừa, chỗng lại kẻ thù mà còn phải:

 • A. chủ động tấn công kẻ thù.
 • B. cảnh giác, đề phòng kẻ thù.
 • C. xây dựng đất nước vững mạnh.
 • D. tuyên truyền, lôi kéo nhân dân

Câu 7: Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Giữ gìn biển đảo.
 • B. Canh gác nơi đảo xa.
 • C. Bảo vệ Tổ quốc.
 • D. Nêu cao cảnh giác.

Câu 8: Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?” . Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

 • A. Không, vì đây là biểu hiện của đức tinh chăm chỉ.
 • B. Có, vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.
 • C. Có, vì đây là biểu hiện của tinh thần dân tộc.
 • D. Không, vì người lao động nào cũng cần phải cần cù sáng tạo.

Câu 9: Học xong lớp 12, nhiều bạn của nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh?

 • A. Xây dựng Tổ quốc.
 • B. Bảo vệ hòa bình.
 • C. Bảo vệ Tổ quốc.
 • D. Xây dựng Quân đội.

Câu 10: Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

 • A. Tình cảm dân tộc.
 • B. Tình cảm quê hương, đất nước.
 • C. Lòng yêu nước.
 • D. Tấm lòng tốt đẹp.

Câu 11: Mặc dù học tập ở Ô-xtray-li-a, nhưng anh Hưng thường xuyên quan tâm đến tình hình đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam. Những hành vi, việc làm của anh Hưng nói lên biểu hiện nào dưới đây của người Việt Nam?

 • A. Truyền thống vì cộng đồng.
 • B. Lòng yêu nước.
 • C. Lòng tự tôn dân tộc.
 • D. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Câu 12: Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?

 • A. Bảo vệ tổ quốc.
 • B. Hoạt động xã hội.
 • C. Xây dựng Tổ quốc.
 • D. Hoạt động tình nguyện.

Câu 13: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình:

 • A. phục vụ lợi ích của Tổ quốc.
 • B. phục vụ cho công việc.
 • C. phục vụ cho cuộc sống của gia đình
 • D. phục vụ cho cuộc sống cá nhân.

Câu 14: Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiện trách nhiệm

 • A. Bảo vệ tổ quốc
 • B. Làm tốt nghĩa vụ quân sự
 • C. Giữ gìn quê hương
 • D. Công dân với Tổ quốc

Câu 15: Đối với hành vi biểu tình chống phá nhà nước núp dưới chiêu bài tôn giáo, công dân cần có thái độ như thê nào?

 • A. Ủng hộ.
 • B. Trực tiếp tham gia
 • C. Phê phán, đầu tranh
 • D. Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia

Câu 16: Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc được gọi là:

 • A. Lòng nhân hậu
 • B. Lòng vị tha
 • C. Lòng yêu nước
 • D. Lòng tự hào

Câu 17: Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

 • A. Bảo vệ tổ quốc
 • B. Xây dựng tổ quốc
 • C. Bảo vệ quê hương
 • D. Phát huy truyền thống dân tộc

Câu 18: Trường hợp nào dưới đây không được đăng kí nghĩa vụ quân sự:

 • A. Học sinh, sinh viên đang đi học.
 • B. Nam, nữ giới đã kết hôn
 • C. Công dân đã có việc làm ổn định.
 • D. Người đang chịu hình phạt

Câu 19: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là lời dạy của ai?

 • A. Hồ Chí Minh.
 • B. Phạm Văn Đồng.
 • C. Trường Chinh.
 • D. Lê Duẩn.

Câu 20: Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, chúng ta cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

 • A. toàn xã hội.
 • B. trong nhân dân.
 • C. toàn dân tộc.
 • D. quốc tế

Câu 21: Câu nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta” là của:

 • A. Nguyễn Trãi.
 • B. Lý Thường Kiệt.
 • C. Hồ Chí Minh.
 • D. Mạc Đĩnh Chi

Câu 22: Câu ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tô mùng mười tháng ba” thể hiện

 • A. lòng tự hào dân tộc.
 • B. tình yêu dân tộc, giống nòi.
 • C. sự sẻ chia, thương cảm.
 • D. tình cảm gắn bó với quê hương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P2) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (P1)
 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021