Bài 10: Quan niệm về đạo đức

 • 1 Đánh giá

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Và để biết rõ hơn đạo đức là gì? Vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội. Mời các bạn cùng đến với bài "quan niệm về đạo đức".

A. Kiến thức trọng tâm

I. Mở đầu bài học

II. Nội dung bài học

1. Quan niệm về đạo đức.

a. Đạo đức là gì?

 • Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của minh cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

b. Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người.

 • Đạo đức: Thực hiện các chuẩn mực đạo đức mà xã hội đề ra tự giác, nếu không thực hiện sẽ bị dư luận xã hội lên án hoặc lương tâm cắn rứt.
 • Pháp luật.Thực hiện các quy tắc xử sự do Nhà nước quy định mang tính bắt buộc (cưỡng chế). Không thực hiện sẽ bị xử lý bằng sức mạnh của Nhà nước.
 • Phong tục tập quán: Con người tuân theo những thói quen, tục lệ, trật tự nề nếp đã ổn định từ lâu đời, là thuần phong mỹ tục cấn kế thừa và phát huy, những hủ tục cần loại bỏ.

2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân , gia đình và xã hội

a. Đối với cá nhân .

 • Hoàn thiện nhân cách con người .
 • Giúp con ngưòi có năng lực sống thiện , sống có ích .
 • "Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó "- ( Bác Hồ )

b. Đối với gia đình .

 • Tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc .
 • Nền tảng của hạnh phúc gia đình .

c. Đối với xã hội .

 • Trật tự xã hội được củng cố .
 • XH phát triển cao .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục , tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Ngày xưa, một người lấy việc chặt củi, đốn than trên rừng làm nghề sinh sống được coi là người lương thiện. Ngày nay, nếu chặt củi, đốn than thì bị dư luận phê phán, cho rằng đó là kẻ phá hoại rừng, là người thiếu ý thức bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Em giải thích thế nào về việc này?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy lấy một vài ví dụ về hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng lại trái với những chuẩn mực đạo đức xã hội. Qua những ví dụ này em có thể rút ra được những điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

a. Đạo đức

b. Phong tục tập quán

c. Pháp luật

d. Cả ba yếu tố trên

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 10 bài 10: Quan niệm về đạo đức (P3)


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021