Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8:Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Hóa học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Tiến hành thí nghiệm ddieeuef chế xà phòng theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ 1ml dầu ăn và 3ml dung dịch NaOH 40%

- Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 8-10 phút. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi.

- Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4-5ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để nguội

Có các phát biểu sau:

1. Ở bước 1 có thể thay dầu ăn bằng mỡ động vật

2. Ở bước 2 nếu không liên tục khuấy đều phản ứng sẽ xảy ra chậm vì dầu ăn không tan trong dung dịch NaOH

3. Việc thêm dung dịch NaCl bão hòa vào hỗn hợp để độ tan của xà phòng giảm đi, đồng thời giúp xà phòng nổi lên trên mặt dễ dàng tách ra khỏi hỗn hợp

4. Sau bước 3, khi để nguội ta thấy phần dung dịch bên trên có một lớp chất lỏng màu trắng đục

Những phát biểu đúng là:

 • A. 1,2,3,4
 • B. 1,2,3
 • C. 2,3,4
 • D. 1,2,4

Câu 2: Cho 5 giọt 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm, lắc nhẹ. Gạn bỏ lóp dung dịch, sau đó thêm vào 2 ml glucozơ 1% lắc nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

 • A. Có kết tủa đỏ gạch.
 • B. tan tạo dung dịch, màu xanh,
 • C bị khử tạo Cu màu đỏ.
 • D. tan tạo dung dịch trong suốt.

Câu 3: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều và đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó làm lạnh rồi thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hoà. Hiện tượng quan sát được là

 • A. Dung dịch phân thành 2 lớp.
 • B. Xuất hiện chất rắn màu trắng kết tinh,
 • C. Dung dịch chuyển thành vẩn đục,
 • D. Không có hiện tượng gì.

Câu 4: Khi cho glucozơ tác dụng với thấy dung dịch có màu xanh lam, sau đó đun nóng sẽ tạo kết tủa màu:

 • A. Trắng
 • B. Xanh lam
 • C. Đỏ gạch
 • D Tím

Câu 5: Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etylic được gọi là phản ứng:

 • A. Este hóa
 • B. Xà phòng hóa
 • C. Thủy phân
 • D. Trùng ngưng

Câu 6: Khi nhỏ dung dịch iot vào hồ tinh bột sẽ xuất hiện:

 • A. Dung dịch màu trắng
 • B. Dung dịch màu xanh
 • C. Dung dịch màu trắng đục
 • D. Kết tủa

Câu 7: Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau đây:

- Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2 - 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.

- Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ và liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

- Bước 3: Sau 8 - 10 phút, rót thêm vào hỗi hợp 4 - 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Phát biểu nào sau đây sai:

 • A. Sau bước 3, glixrol sẽ tách lớp nổi lên trên
 • B. Sau bước 3, thấy có một lớp dày đóng bánh màu trắng nổi lên trên, lớp này là muối của axit béo hay còn gọi là xà phòng
 • C. Mục đích của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm kết tinh muối của axit béo, đó là do muối của axit béo khó tan trong NaCl bão hòa
 • D. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo, tạo thành glixerol và muối natri của axit béo

Câu 8: Cho vào bát sứ 1 ml dầu ăn và 2 ml dung dịch NaOH 40%, đun hỗn họp sôi nhẹ và khuấy đều, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước để thể tích dung dịch không đổi. Sau 10 phút, rót thêm 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Hiện tượng quan sát được là

 • A. Có chất rắn màu trắng nổi lên.
 • B. Có chất rắn màu trắng lắng xuống,
 • C. Tạo dung dịch trong suốt.
 • D. Dung dịch phân thành 2 lớp.

Câu 9: Cho vài giọt iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 - 2 ml hồ tinh bột, đun nóng một lát, sau để nguội. Hiện tượng quan sát được là

 • A. Xuất hiện màu tím xanh, sau đó mất màu, để nguội màu xanh lại xuất hiện.
 • B. Xuất hiện màu tím xanh, khi đun nóng chuyển sang màu đỏ gạch. 
 • C. Xuất hiện màu tím xanh, đun nóng thấy màu xanh đậm dần.
 • D. Xuất hiện màu đen, sau đó chuyển màu tím, để nguội màu xanh lại xuất hiện.

Câu 10: Xà phòng hóa 1kg chất béo có chỉ số axit là 2,8 cần dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

 • A. 2,9 gam
 • B. 9,2 gam
 • C. 8,4 gam
 • D. 4,8 gam
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8 hóa học 12: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021