Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Hóa học lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Lòng trắng trứng bị đông lại sau khi luộc là do:

 • A. Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là protein
 • B. Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là lipit
 • C. Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là vitamin
 • D. Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là tinh bột

Câu 2: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch 2%. Lắc ống nghiệm, quan sát thấy xuất hiện màu

 • A. tím.
 • B. xanh.
 • C. vàng,
 • D. đỏ.

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím ?

 • A. glyxin
 • B. phenylamin
 • C. metylamin
 • D. alanin

Câu 4: Khi nhỏ một vài giọt đặc vào lòng trắng trứng sẽ có hiện tượng:

 • A. Kết tủa xanh
 • B. Kết tủa vàng
 • C. Phức màu tím
 • D. Phức màu trắng

Câu 5: Lần lượt nhúng quỳ tím vào các dung dịch sau : propylamin, anilin, glyxin, lysin, axit glutamic, alanin. số trường hợp làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

 • A. 2
 • B. 1.
 • C. 3.
 • D. 4.

Câu 6: Khi hơ một mẩu ống dẫn nước làm bằng nhựa PVC hiện tượng xảy ra là:

 • A. Chảy ra thành chất lỏng mới cháy cho khói ít trắng
 • B. Chảy ra thành chất lỏng mới cháy cho khói ít đen
 • C. Chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu
 • D. Chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói trắng, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu

Câu 7: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở N bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
XDung dịch Có màu xanh tím
Y trong môi trường kiềmCó màu tím
Z trong $NH_{3}$ dư, đun nóngKết tủa màu tím
T

Nước

Kết tủa trắng


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

 • A. hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.
 • B. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.
 • C. hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.
 • D. lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin.

Câu 8: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch anilin, nhỏ tiếp vào đó vài giọt dung dịch . Quan sảt thấy xuất hiện kết tủa màu

 • A. tím.
 • B. xanh.
 • C. trắng
 • D. nâu đỏ.

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021