Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. KhoaHoc chia sẻ tới các bạn Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm hai phần:

 • Lý thuyết về một số tính chất của protein và vật liệu polime
 • Giải các thí nghiệm trong SGK

A. Lý thuyết

1. Protein

a, Tính chất vật lý

 • Tan được trong nước tạo thành dung dịch keo
 • Dễ bị đông tụ khi đun nóng

b, Tính chất hóa học

Phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (phản ứng dùng để nhận biết protein)

Protein + Cu(OH)2 dung dịch màu tím

2. Tính chất của một số vật liệu polime

 • Phản ứng cắt mạch polime: phản ứng thủy phân hoặc giải trùng hợp hay đề polime hóa

Ví dụ:

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • Phản ứng giữ nguyên mạch polime: thường là phản ứng thế hay cộng

Ví dụ:

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

 • Phản ứng tăng mạch polime: thường là phản ứng nối các đoạn mạch không phân nhánh thành phân nhánh hoặc mạng không gian.

Ví dụ:

Giải bài 16 hóa học 12: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

B. Giải thí nghiệm SGK trang 78

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng

 • Quan sát hiện tượng và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure

 • Quan sát màu và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng

 • Quan sát hiện tượng.
 • Quan sát sự cháy và mùi. Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 4: Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

 • Quan sát rồi đun nóng cho đến sôi.
 • Quan sát hiện tượng và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime


 • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan