Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 204 SGK)

Ô nhiễm môi trường đất là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất ?

Bài làm:

  • Khái niệm: khi có một số chất và hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn thì hệ sinh thái đất sẽ mất cân bằng và môi trường đất bị ô nhiễm.
  • Nguyên nhân:
    • Nguồn gốc tự nhiên: núi lửa ngập úng,…
    • Nguồn gốc do con người: chất thải nông nghiệp, phân bón hóa học, chất thải sinh hoạt,…

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021