Giải câu 4 Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 89 SGK)

Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giói thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

Bài làm:

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch chứa hai muối và để một thời gian cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lúc đó trong dung dịch chỉ gồm muối sắt.

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021