Giải câu 5 Bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 132 SGK)

Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca?

A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn;

B. Điện phân CaCl2 nóng chảy;

C. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao;

D. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch CaCl2.

Bài làm:

Đáp án B

Cách thường được dùng để điều chế kim loại Ca điện là phân CaCl2 nóng chảy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021