Giải câu 2 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 163 SGK)

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?

A. Zn ;

B. Ni ;

C. Sn ;

D. Cr.

Bài làm:

Đáp án C

Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại Zn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021