Giải câu 6 Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 165 SGK)

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Nguyên tố X là :

A. Sắt.

B. Brom.

C. Photpho.

D. Crom.

Bài làm:

Gọi p, n, e lần lượt là số proton, notron và electron của nguyên tố X

Ta có: p + n + e = 82.

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 22

=> p + e - n = 22.

=> p = e = 26 ; n = 30.

Vậy nguyên tố X là Fe.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021