Giải câu 2 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

 • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 82 SGK)

Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Bài làm:

Cấu tạo nguyên tử

 • Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có it electron ở lớp ngoài cùng (1,2 hoặc 3e).

Cấu tạo mạng tinh thể

 • Ở nhiệt độ thường, trừ thủy ngân ở thể lỏng, còn các kim loại khác ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể
 • Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nut mạng tinh thể. Các eletron hóa trị liên kết yếu với hạt nhân nên dễ tách khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong mạng tinh thể.
  • Mạng tinh thể lục phương có độ đặc khít 74%.
  • Mạng tinh thể lập phương tâm diện có độ đặc khít 74%.
  • Mạng tinh thể lập phương tâm khối có độ đặc khít 68%.
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021