Giải câu 4 Bài 34: Crom và hợp chất của crom

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 155 SGK)

Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố crom:

a) đóng vai trò cation.

b) có trong thành phần của anion.

Bài làm:

a) Công thức muối crom đóng vai trò cation : CrCl2, Cr2(SO4)3.

b) Công thức muối crom có trong thành phần của anion : Na2CrO4, K2Cr2O7.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021