Giải câu 4 Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 77 SGK)

Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Bài làm:

Lấy ở mỗi mẫu làm mẫu thử rồi đem đốt. Mẫu nào có mùi khét là da thật và tơ tằm, do thành phần của các polime này là protein còn lại là PVC và tơ axetat.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021