Giải thí nghiệm 2 Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Tác dụng với dung dịch kiềm

  • Quan sát bọt khí thoát ra.
  • Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Tác dụng với dung dịch kiềm

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ ,…
  • Hóa chất: dung dịch NaOH loãng, mẩu nhôm.

Cách tiến hành:

  • Rót 2 – 3 ml dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm và bỏ vào đó một mẩu nhôm.
  • Đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra mạnh hơn.

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi cho mẩu nhôm vào dung dịch NaOH loãng ta thấy bọt khí xuất hiện, mẩu nhôm tan dần.

Khi cho Al vào dung dịch NaOH thì lớp Al2O3 trên bề mặt Al bị bào mòn.

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O.

Al mất lớp bảo vệ Al2O3 tác dụng với nước:

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

Al(OH)3 sinh ra lại tan trong dung dịch kiềm

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

2 phản ứng xảy ra xen kẽ nhau đến khi Al tan hoàn toàn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021