Giải câu 4 Bài 33: Hợp kim của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 151 SGK)

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được là

A.15 gam.

B.16 gam.

C.17 gam.

D.18 gam

Bài làm:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mhh+mCO=mFe+mCO2

=> mFe = 17,6 + 0,1 . 1,28 - 0,1.44 = 16 (gam).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021