Giải câu 2 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 166 SGK)

Khi cho 100 gam hợp kim gồm có Fe, Cr và Al tác dụng với lượng dư dung dich NaOH thu được 6,72 lít khí. Lấy phần rắn không tan cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl (khi không có không khí) thu được 38,08 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định các thành phần % khối lượng của hợp kim.

Bài làm:

Khi cho hợp kim tác dụng với dd NaOH =>chỉ có Al tác dụng

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

=>nAl = 2/3 . nH2 = 2/3. (6,72/22,4) = 0,2 (mol)

=> mAl = 27.0,2 = 5,4 (gam) => %mAl = 5,4 %.

Gọi số mol của Fe và Cr trong hỗn hợp là x và y.

=>56x + 52y = 94,6 (*)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Từ PTHH => nH2 = 38/08 /22,4 = x + y = 1,7 (mol) (**)

Giải hệ hai phương trình (*) và (**) ta được x = 1,55 ; y = 0,15.

=> mFe = 56.1,55 = 86,8 gam ; %mFe = 86,8%. =>%mCr = 7,8 %.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021