Giải câu 1 Bài 19: Hợp kim

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 91 SGK)

Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi như thế nào khi chuyển thành hợp kim?

Bài làm:

Tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết khi chuyển thành hợp kim: tính chất vật lí và tính chất cơ học của hợp kim khác nhiều so với các đơn chất.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021