Giải thí nghiệm 3 Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr27

  • Quan sát hiện tượng xảy ra.
  • Giải thích, viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Thử tính oxi hóa của K2Cr27

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: dung dịch FeSO4, dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch K2Cr2O7,

Cách tiến hành:

  • Điều chế dung dịch FeSO4 bằng cách cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm chứa 4 – 5 ml dung dịch H2SO4 loãng
  • Nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch FeSO4 vừa điều chế được, lắc ống nghiệm.

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch FeSO4 ta thấy dung dịch chuyển dần sang màu nâu đỏ, do trong môi trường axit có chất oxi hóa K2Cr2O7, Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+.

22FeSO4 + 2K2CrO7 + 14H2SO4 → 11Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4) + 2K2SO4 + 14H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021