Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 204 SGK)

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm

A. các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,...

B. các ion NO3; PO43−; SO42−

C. thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

D. cả A, B, C.

Bài làm:

Đáp án D

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm

  • các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,...
  • các ion NO3; PO43−; SO42−
  • thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021