Giải câu 5 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 159 SGK)

Hòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.

b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

Bài làm:

Ta có nCuSO4 = 58 / 250 = 0,232 (mol)

=>nCuSO4.5H2O = 0,232 (mol).

Nồng độ của dung dịch là: C M CuSO4 = 0,232 / 0,5 = 0,464M.

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Trong 50ml dung dịch A có nCu = 0,0232 (mol)

=>nFe= nCuSO4 = 0,0232 mol.

Khối lượng sắt phản ứng là mFe = 0,0232 x 56 = 1,2992g.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021