Giải thí nghiệm 1 Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2

  • Nhận xét màu của dung dịch mới tạo thành khi phản ứng gần kết thúc (lúc bọt khí sủi lên chậm).
  • Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Điều chế FeCl2

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: đinh sắt đã đánh thật sạch, vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3

Cách tiến hành:

  • Cho đinh sắt đã đánh thật sạch vào ống nghiệm. Rót vào ống nghiệm này 3 – 4ml dung dịch HCl.
  • Đun nóng nhẹ thất rõ bọt khí sủi lên.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy dung dịch ban đầu là dung dịch trong suốt, sau đun nóng một thời gian thấy dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ là của muối sắt (III)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

4Fe2+ + O2 → 4Fe3+ + 2O2-

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021