Giải thí nghiệm 2 Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2

  • Quan sát màu kết tủa thu được.
  • Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 2: Điều chế Fe(OH)2

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ, công tơ hút dài…
  • Hóa chất: dung dịch FeCl2, dung dịch NaOH

Cách tiến hành:

  • Lấy dung dịch FeCl2 vừa đều chế được ở thí nghiệm 1cho tác dụng với dung dịch NaOH theo trình tự sau đây:
  • Đun sôi 4 – 5 ,l dung dịch NaOH trong ống nghiệm để đẩy hết khí oxi hòa tan trong dung dịch, rót nhanh 2 – 3 ml dung dịch FeCl2 vào dung dịch NaOH.
  • Quan sát màu của kết tủa vừa thu được. Giữ kết tủa này đến cuối thí nghiệm để quan sát tiếp.

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl2, ta thấy kết tủa có màu trắng xanh, sau một thời gian ta thấy kết tủa chuyền dần sang màu nâu.

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021