Giải câu 2 Bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 165 SGK)

Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt ba mẫu hợp kim sau : Al - Fe ; Al - Cu và Cu - Fe.

Bài làm:

Lấy ở mỗi hợp kim một ít làm mẫu thử.

Cho NaOH tác dụng với từng mẫu. Mẫu náo sủi bọt khí thì chứa Al. Mẫu còn lại là Cu - Fe

2Al +2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] +3H2

Cho hỗn hơp 2 mẫu còn lại vào HCl , mẫu nào tan hết là Al-Fe, còn lại là Al-Cu.

Fe + 2HCl → FeCl2 +H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021