Giải thí nghiệm 4 Bài 39: Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 4. Phản ứng của đồng với H2SO4 đặc nóng

  • Quan sát hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học của phản ứng.
  • Tiếp tục quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài làm:

Thí nghiệm 4. Phản ứng của đồng với H2SO4 đặc nóng

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ,..
  • Hóa chất: dung dịch H2SO4 đặc, mảnh đồng, dung dịch NaOH

Cách tiến hành:

  • Cho 1- 2 mảng đồng vào ống nghiệm chứa 2 – 3 ml dung dịch H2SO4 đặc rồi đun nóng.
  • Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch vừa thu được.

Hiện tượng – giải thích:

  • Ta thấy dung dịch dần xuất hiện màu xanh lam nhạt, sủi bọt khí, sau khi nhỏ dung dịch NaOH vào ta thấy kết tủa xanh xuất hiện

Cu + 2H2SO4đặc →(to) CuSO4 + SO2 + 2H2O

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021