Giải câu 5 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 163 SGK)

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây ?

A. MgSO4

B. CaSO4 ;

C. MnSO4 ;

D. ZnSO4.

Bài làm:

Đáp án D

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa chứng tỏ kết tủa đó là hiđroxit của kim loại đó. Mà kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư chứng tỏ đó làm kim loại lưỡng tính => Kim loại đó là kẽm (Zn)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021