Giải câu 1 Bài 28: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 132 SGK )

Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch axit HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp muối clorua. khối lượng của mỗi muối hiđrôxit trong hỗn hợp lần lượt là

A. 1,17 gam và 2,98 gam.

B. 1,12 gam và 1,6 gam.

C. 1,12 gam và 1,92 gam.

D. 0,8 gam và 2,24 gam.

Bài làm:

Đáp án D

Gọi số mol của NaOH và KOH trong hỗn hợp lân lượt là x và y (mol)

=> 40x + 56y = 3,04 (g) (*)

PTHH:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

KOH + HCl → NaCl + H2O

Từ hai phương trình hóa học trên =>mmuối = 58,5x + 74,5y = 4,15 (**)

Từ (*) và (**) => x = 0,02 (mol) ; y = 0,04 (mol)

Trong hỗn hợp ban đầu:

mNaOH = 0,02.40 = 0,8 (g) ; mKOH = 0,04.56 = 2,24 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021