Giải câu 2 Bài 14: Vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 72 SGK)

Tơ tằm và nilon-6,6 đều

A. có cùng phân tử khối.

B. thuộc loại tơ tổng hợp.

C. thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Bài làm:

Đáp án D

Tơ tằm và nilon-6,6 đều chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021