Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 196 SGK)

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Bài làm:

  • Vai trò của lương thực, thực phẩm: cần thiết để duy trì sức khỏe
  • Như vậy, lương thực và thực phẩm có vai trò rất quan trọng và có tính quyết định đến sự tồn tại hay diệt vong của loài người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021