Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 204 SGK)

Ô nhiễm không khí là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ?

Bài làm:

  • Khái niệm: Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong thành phân không khí.
  • Nguyên nhân:
    • Do thiên nhiên
    • Do con người: khí thải công nghiệp, sinh hoạt, hoạt động giao thông vận tải.
    • Khí gây ô nhiễm: CO, CO2, SO­2, H2S,…

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021