Giải câu 1 bài 4 Luyện tập: Este và chất béo

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 sgk hóa học 12

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Bài làm:

Câu 1:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021