Giải câu 5 Bài 33: Hợp kim của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 151 SGK)

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là :

A.0,82%.

B. 0,84%

C. 0,85%.

D. 0,86%.

Bài làm:

Đáp án B.

Trong thép chưa Fe và C =>khí CO2 sinh ra khí nung có số mol bằng số C trong thép

NC = nCO = 0,1568/22,4 = 0,007 (mol)

=>mC = 0,007 . 12 = 0,084 (g)

=>%C = (0,84 /10) . 100% = 0,84%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021