Giải câu 1 Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 163 SGK)

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn ;

B. Pb, Sn, Ni, Zn ;

C. Ni, Sn, Zn, Pb ;

D. Ni, Zn, Pb, Sn .

Bài làm:

Đáp án B

Các kim loại được sắp xếp đúng theo thứ tự tính khử tăng dần là: Pb, Sn, Ni, Zn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021