Giải câu 5 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 167 SGK)

Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch , sấy khô thì thấy khối lượng tăng 1,2 gam. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là

A. 9,3 gam.

B. 9,4 gam.

C. 9,5 gam.

D. 9,6 gam.

Bài làm:

Đáp án D

Gọi x là số mol Fe phản ứng

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Từ pthh => 1,2 = 64x – 56x → x = 0,15

Khối lượng Cu mCu = 0,15 . 64 = 9,6 (g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021