Giải câu 3 Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 159 SGK)

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là :

A.21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

Bài làm:

Ta có nCu = 0,12 (mol).

nCu(NO3)2 = nCu = 0,12 (mol).

mCu(NO3)2 = 0,12 x 188 = 22,56 (g).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021