Giải câu 3 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

 • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 82 SGK)

Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Bài làm:

Khái niệm: Liên kết kim loại là liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện giữa các electron tự do và các ion dương, kết dính các ion dương kim loại với nhau.

So sánh liên kết kim loại với liên kết cộng hóa trị:

 • Giống nhau: có sự dùng chung electron.
 • Khác nhau:
  • Liên kết cộng hóa trị: sự dùng chung electron giũa hai nguyên tử tham gia liên kết.
  • Liên kết kim loại: sự dùng chung electron toàn bộ electron trong nguyên tử kim loại.

So sánh liên kết kim loại với liên kết ion.

 • Giống nhau: đều là liên kết sinh ra bởi lực hút tĩnh điện.
 • Khác nhau
  • Liên kết ion: do lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.
  • Liên kết kim loại: lực hút tĩnh điện sinh ra do các electron tự do trong kim loại và ion dương kim loại.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021