Giải câu 3 Bài 14: Vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 72 SGK)

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Bài làm:

a)Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán

Giống nhau: đều có thành phần polime
Khác nhau:

  • Chất dẻo: có tính dẻo
  • Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai
  • Cao su: Có tính đàn hồi
  • Keo dán: có khả năng kết dính

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit

Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo
Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021