Giải thí nghiệm 1 Bài 16: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng

  • Quan sát hiện tượng và giải thích.

Bài làm:

Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng

Dụng cụ và hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, kẹp gỗ,…
  • Hóa chất: dung dịch protein 10%

Cách tiến hành:

  • Cho vào ống nghiệm 2 – 3 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%) và đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi sôi trong khoảng 1 phút .

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi đun nóng ống nghiệm chứa 2 – 3 ml dung dịch protein 10%, ta thấy protein trong ống bị đông tụ lại, đây là hiện tượng đông tụ của protein khi bị đun nóng.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021